Nabycie nieruchomości a rękojmia

Dnia 25 grudnia 2014 roku wchodzi w życie nowa Ustawa o prawach konsumenta wydłużająca termin dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady – nowy pięcioletni okres rękojmi będzie dotyczył każdej nieruchomości, tj. zarówno nieruchomości gruntowej, budynkowej, czy lokalowej.

Jedną z istotniejszych zmian jest wydłużenie terminów rękojmi za wady fizyczne. Według nowych zasad sprzedawca będzie odpowiadał z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, a gdy chodzi o wady nieruchomości – przed upływem pięciu lat od dnia wydania rzeczy kupującemu.

„Oprócz wyraźnego przedłużenia terminu do dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi ustawodawca zastępuje sformułowanie „wady budynku” sformułowaniem „wady nieruchomości”. Nowelizacja w tym zakresie oznacza, iż pięcioletni okres rękojmi będzie dotyczył każdej nieruchomości, tj. zarówno nieruchomości gruntowej, budynkowej, czy lokalowej. Obowiązująca obecnie treść przepisu odnosi trzyletni termin z tytułu rękojmi za wady fizyczne jedynie do wad budynku. Prowadzi to teraz do sytuacji, w której kupujący nieruchomość gruntową nie może skutecznie dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi jeżeli np. odkrył dopiero po upływie roku, że rzeczywista powierzchnia działki jest mnie od deklarowanej przez sprzedawcę. Według nowych zasad będzie miał na to aż pięć lat.”

więcej szczegółów: http://serwisy.gazetaprawna.pl/nieruchomosci/artykuly/823897,chcesz-kupic-nieruchomosc-korzystniej-bedzie-poczekac-do-konca-roku.html