zmiany w przepisach dotyczących odrzucenia spadku przez osobę małoletnią

Dnia 15 listopada 2023 roku wchodzą w życie zmiany ustawy Kodeks cywilny, które mają ułatwić odrzucenie spadku przez osoby małoletnie. Po dniu  15 listopada 2023 roku  nie będzie do złożenia takiego oświadczenia wymagana prawomocna zgoda sądu rodzinnego, ale wyłącznie pod następującymi warunkami:

– tytuł małoletniego do spadku musi powstać wskutek odrzucenia spadku przez jego rodzica (np. sytuacja gdy małoletni dziedziczyłby po dziadkach), natomiast jeśli dziecko dziedziczy po zmarłym rodzicu równolegle  z małżonkiem zmarłego, nawet jeśli małżonek zmarłego spadek odrzuci, do odrzucenia spadku przez dziecko musi być zgoda sądu rodzinnego
dzieci pełnoletnie muszą w komplecie odrzucić spadek przed małoletnimi, wiec jeśli pełnoletnie dziecko nie rokuje że sprawę załatwi szybko lub jest to przyrodnie rodzeństwo, z którym jest słaby kontakt, zalecamy wystąpienie do sądu rodzinnego o zgodę na odrzucenie spadku przez małoletniego, aby w ostatniej chwili nie okazało się że dla małoletniego zaraz upłynie termin do złożenia w jego imieniu oświadczenia i z uprzednią zgodą sądu rodzinnego już rodzice nie zdążą
rodzice aby złożyć oświadczenie muszą być w kancelarii razem, a jeśli jest to jeden rodzic – musi mieć  zgodę drugiego rodzica na tę konkretną czynność w formie aktu notarialnego lub w formie z podpisem notarialnie poświadczonym
– konieczne jest okazanie w kancelarii aktu urodzenia dziecka, ponieważ notariusz musi mieć pewność że osoby składające oświadczenie na pewno są rodzicami tego dziecka.