ZMIANY W PODATKU PCC

Od 31 sierpnia 2023 roku wchodzą w życie zmiany w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych. Osoby fizyczne, które dokonują zakupu prawa własności stanowiącego odrębną nieruchomość lokalu mieszkalnego, prawa własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego (przy czym podatek 2% pobierany będzie od gruntu pod budynkiem) lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego nie będą płaciły tego podatku pod warunkiem,  że przed zakupem nie posiadały one żadnego z tych praw (wyjątkiem są nabywcy dziedziczący udziały w nieruchomości mieszkalnej, jeśli udziały te nie przekraczają 50%).

Z literalnego brzmienia przepisu wynika, że w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim w którym obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa kryteria te spełniać muszą oboje małżonkowie, aby nabycie nie było opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Od 1 stycznia 2024 roku stawka 6% podatku od czynności cywilnoprawnych będzie dotyczyła zakupu nieruchomości przez osoby, które są już właścicielem więcej niż pięciu osobnych lokali mieszkalnych lub udziałów w nich. Lokale te muszą znajdować się w jednym lub kilku budynkach na tej samej działce.