Kancelaria

Kancelaria Notarialna notariusz Anny Pawłowskiej mieści się w Szczecinie przy ulicy Reymonta numer 5 A, na parterze nowo wybudowanego budynku, w bezpośrednim sąsiedztwie Rynku Pogodno, tuż przy ogólnodostępnym parkingu (pierwsze 45 min korzystania z parkingu jest nieodpłatne). Do Kancelarii można wygodnie dojechać samochodem oraz komunikacją miejską (tramwajem linii 5 lub 7, autobusem linii 60 i 67).

Z uwagi na lokalizację Kancelarii na płaskim parterze (bez schodów) z usług Notariusza bez problemu skorzystać mogą osoby mające problemy z poruszaniem się, w tym również poruszające się na wózku inwalidzkim .

Podstawą pracy Notariusza jest pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych, obowiązkiem zaś udzielenie bezpłatnie pełnej informacji prawnej w zakresie dokonywanej czynności notarialnej oraz zachowanie bezstronności. Umiejętność słuchania i prawidłowego analizowania problemów Klientów przekłada się na profesjonalne przygotowanie projektu umowy, mające na celu jak najlepsze rozwiązanie sprawy.

Czynności notarialne polegające na poświadczaniu zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym oryginałem, daty okazania dokumentów, daty pozostawania osoby przy życiu oraz własnoręczności podpisów dokonywane są na bieżąco. Pozostałe czynności notarialne dokonywane są po uprzednim telefonicznym, elektronicznym lub osobistym uzgodnieniu ich terminów. Kancelaria zachęca do kontaktu z pracownikami w celu omówienia szczegółów czynności, jej formy oraz wymaganych dokumentów.

Czynności notarialne co do zasady dokonywane są w siedzibie Kancelarii Notarialnej. W drodze wyjątku mogą być także dokonywane poza siedzibą Kancelarii, również w godzinach innych niż godziny jej otwarcia, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Serdecznie zapraszam

Anna Pawłowska

N o t a r i u s z